Skip to content

Partago

Partago cvba is een coöperatieve vennootschap, een gebruikerscoöperatie. Dat betekent elk gebruiker van de elektrische auto’s, een stukje mee investeert…

Read More

De Landgenoten

De Landgenoten is een coöperatie en een stichting die landbouwgrond koopt met het geld van aandeelhouders en schenkers. Wij verhuren…

Read More

BRS Microfinance

Par le biais de la microfinance et de la microassurance, BRS contribue à améliorer durablement la qualité de vie des…

Read More

Beauvent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie en de productie van groene energie uit…

Read More

Ecopower

Ecopower is een coöperatieve producent en leverancier van hernieuwbare energie. Wie mee investeert in de productie kan thuis de eigen…

Read More